/

October 20, 2023

Kuidas aitab Bard kodulehe SEO´d analüüsida?

Google Bard kasutamine SEO-s

Google Bard on Google’i loodud suur keelemudel, mis on treenitud tohutu teksti- ja koodiandmestiku peal. Seda saab kasutada mitmel viisil, sealhulgas teksti genereerimiseks, keelte tõlkimiseks, erinevate loominguliste sisuvormingute kirjutamiseks ja informatiivsel viisil küsimustele vastamiseks.

Bard võib SEO-s olla kasulik mitmel viisil. Seda saab kasutada:

Skeemimärgenduse genereerimiseks. Bard saab analüüsida teie veebilehe sisu ja soovitada skeemimärgendust, mis vastab täpselt teie sisutüübile.

Lehesisese optimeerimise jaoks. Bard saab analüüsida teie veebilehe lehtede lehesisest optimeerimist ja anda soovitusi selle parandamiseks.

Konkurentsianalüüsi jaoks. Bard saab aidata teil tuvastada oma SEO-konkurente, analüüsida nende sisustrateegiad, analüüsida tagasisilinke ja leida sisulüngad.

Tehnilise SEO juhendi saamiseks. Bard saab anda üldisi soovitusi tehnilise SEO kohta, kuid ta ei ole veel võimeline tegema otseülesandeid, nagu näiteks veebilehtede tehnilised auditid.

Kuidas Bardi SEO-s kasutada

Bardi SEO-s kasutamiseks on mitmeid viise. Siin on mõned näpunäited:

Skeemimärgenduse genereerimiseks. Sisestage järgmine käsk, et saada oma veebilehe jaoks täpne ja aktuaalne skeemimärgendus:

“Generate schema markup for: [INSERT URL]”

Lehesisese optimeerimise jaoks. Sisestage järgmine käsk, et saada soovitusi oma veebilehe lehtede lehesisese optimeerimise parandamiseks:

“Analyze the on-page optimization of [INSERT WEBPAGE URL] for the keyword [“KEYWORD”] with the goal of increasing the page’s ranking in the SERP for this keyword.”

Konkurentsianalüüsi jaoks. Sisestage järgmine käsk, et tuvastada oma SEO-konkurendid, analüüsida nende sisustrateegiad, analüüsida tagasisilinke ja leida sisulüngad:

“Identify the top SEO competitors for my website in the “KEYWORD OR NICHE NAME” niche.”

“Analyze my competitors’ content in the “KEYWORD OR NICHE NAME” niche and provide insights on their keyword usage, content structure, content gaps, and other insights.”

Tehnilise SEO juhendi saamiseks. Sisestage järgmine käsk, et saada üldisi soovitusi tehnilise SEO kohta:

“Provide general technical SEO guidance for my website.”

Oluline meeldetuletus: Bard on alles arendusjärgus, seega on oluline enne tema soovituste rakendamist oma veebilehel neid hoolikalt testida. Lisaks ei tohiks Bardile SEO-nõu saamiseks pimesi loota. Kasutage alati oma SEO-teadmisi ja -kogemusi mis tahes strateegia aluseks, mida te rakendate.

Kokkuvõte

Google Bard annab hea ja kiire ülevaate lehe SEO´st, kuid kui igapäevaselt antud valdkonnaga kokku ei puutu, siis võib tekkida palju küsimusi.

Kui soovite SEO´ga abi, siis võtke meiega julgelt ühendust!

From the same category