Google Ads 2024 uuendused

Olulised Muudatused Aastal 2024

Mis juhtub, kui vajalikke muudatusi ei tehta?

Alates 6. märtsist võib märgata kampaaniate tulemuste langust kvaliteedis, mis on tingitud ebatäpsest sihtimisest. See omakorda võib mõjutada ettevõtte mainet ja tulude stabiilsust. Veelgi enam, alates juulist 2024 võib andmete maht hakata kahanema, mis toob endaga kaasa riski Google konto sulgemiseks, eriti seoses EU Users Consent Policy rikkumisega.

Milliseid muudatusi tuleb sisse viia?

1. Consent Management Platform (CMP) rakendamine

Oluline on rakendada Consent Management Platform (CMP) oma veebilehel. CMP võimaldab kasutajatel kontrollida oma isikuandmete kasutamist ning annab ettevõttele võimaluse koguda nõusolekut andmete töötlemiseks vastavalt GDPR-ile ja Google’i EL-i kasutajate consent policy’le. Infot leiab siit.

2. Enhanced Conversions (EC) kasutamine Google Adsi tegevustes

Google Adsi tegevuste jaoks tuleks kasutada enhanced conversions (EC), et jätkata sihtrühmade, taassihtimise ja muude isikupärastatud reklaamlahenduste kasutamist.

3. ConsentMode (CM) rakendamine

ConsentMode (CM) tuleks rakendada, et tagada kasutaja nõusoleku reeglitepärane kasutamine turundustegevustes. See aitab vältida õiguslike probleemide tekkimist seoses isikuandmete töötlemisega.

4. Facebook Conversion API kasutamine

Lisaks pixlile tuleks Facebooki reklaamides kasutada Conversion API’t, et tagada Meta tegevuste jätkusuutlikkus ja andmete säilitamine, eriti seoses kolmanda osapoole küpsiste kadumisega.

Millal tuleb muudatused ära teha?

  • Esimene prioriteet on Consent Management Platformi implementeerimine võimalikult kiiresti.
  • Enhanced Conversions tuleks rakendada 2024. aasta esimeses või teises kvartalis,
  • Consent Mode tuleks rakendada 2024. aasta esimeses kvartalis ning
  • Facebook Conversion API tuleks kasutusele võtta 2024. aasta esimeses või teises kvartalis. Aeg-ajalt tuleks teha vajalikud seadistused ja uuendused, et tagada pidev vastavus õiguslikele nõuetele ning turundustegevuste tõhusus.