Ülevaade

Longo Grup on Eesti suurim kasutatud autode edasimüüa. Longol on hetkel kaks esindust, Tallinnas ning Narvas.

Longol on esindused ka Lätis ja Leedus ning alates 2023 on kanda kinnitatud ka Poola turul.

Erinevatel turgudel on erinevad katsumused ning eripärad, selleks pöördus Longo meie poole, et Eesti turul kasvu jätkata.

Kliendi sisend

Klient soovis suurendada EE turul konversioone läbi Google Ads reklaamide. Konversioonid

Longo.ee puhul tähendavad VDP´d ehk Vehicle Display Page, mis on tuntud näidik autotööstuses üle terve maailma.

Meie lähenemine

Võtsime esmalt ette Google konto ning re-struktureerisime kogu konto.

Lisaks võtsime kasutusele reklaamikampaania tüüpe, mida enne polnud kasutatud:

  • Youtube reklaamid
  • Discovery feed reklaamid
  • Dünaamilised võrgustiku reklaamid

Lisaks lõime mõlemad keeled EE ning RU kõikides kampaaniates lahku, et kampaaniate toimivus ning mõju sihtrühmale oleks maksimaalne.

Lisaks võtsime kasutusele ka Meta dünaamilise + remarketing reklaamid, et tuua konversioonide mahtu juurde ning vähendada ühe konversioonid hinda.

Tulemused

Google ning Meta kontode optimeerimine tõi juba esimese 2-3 kuuga väga suure tõusu EE turul.

2 kuuga tõusis konversioonide maht 50% ning ühe VDP hind vähenes keskmiselt 20%.

50%

Konversioonide ehk VDP´de kasv

20%

Konversioonide hind paranes

70%

Lehe vaatamiste kasv